Професионално почистване софия - Induhim-BG

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Професионално почистване софия

Важни фактори, които участват в професионалното почистване:
Диаграма на SINNER


За професионалистите работата с машини за почистване е основна част от инсталацията и оборудването за специфичната дейност. Това което много от хората не знаят, е системата или техниката, които следват този вид машини за правилното функциониране.

Основната цел на професионалните техники за почистване е да почистят до колкото е възможно, в най-кратки срокове и на най-ниска цена. По този начин машината прави живота по-лесен за професионалистите и им помага да се спести време в тяхното ежедневие. Не можем да забравим, че тези машини трябва да осигуряват максимален потребителски комфорт и минимално увреждане на околната среда.

За да се постигне тази цел ние трябва да вземем под внимание четири основни фактора на променливите, известни като "Sinner Circle", елементарна диаграма, която обяснява цикъла, който трябва да продължи при всяко почистващо действие и според условията на момента. Винаги трябва да знаем предварително, за вида на почистващата операция (почистване или поддръжка)  както и използването на подходящото за целта оборудване.
Елементите които оформят кръга на Sinner се допълват взаимно, за да се извърши цялостното почистване ефективно:


  • Механично действие: Това е физическия акт на отстраняване на замърсяванията.

В случай на съдомиялната машина, може да бъде движението на четките. В този аспект е от решаващо значение познаването на инструментите и тяхното приложение, използвани при почистването, защото неправилната употреба може да доведе до прекомерно бързо захабяване и износване на повърхностите.

  • Химическо действие: Съвкупност от химически продукти, които трябва да се приложат във всяко почистващо действие. Това е основният и важен фактор при почти всички почистващи операции. Тази техника е един от ключовите фактори, защото винаги трябва да се избират продукти, който напълно се адаптират към всеки вид почистване и се прилагат в препоръчваната от производителя доза. Това е единственият начин да получите най-добри резултати, без да повредите повърхностите, околната среда, или здравето на специалистите работещи с тях.


  • Температура: Влияе на ефективността на химичното вещество което се използва. При някой от химическите продукти е необходима определена температура за да реагират със замърсяванията. Въпреки че не е основен фактор, по скоро помага за по-лесно почистване и разтваряне, когато има мазнини в мръсотия. Има материали, които не могат да издържат на високи температури.


  • Време: Зависи от вида на повърхността която трябва да се почисти, мръсотията която се е натрупала, продуктът който се използва и дали да се извърши ръчно или с някаква машина за почистване. Химичните реакции се нуждаят от време, за да изпълнят предназначението си по задоволителен начин. Поради тази причина е важно да се използват специфични за всеки вид почистване продукти, и техника.


  • Всеки елемент от професионална техника за почистване изисква конкретна формулировка на същата, така че е много важно да се познават, за да се извърши винаги почистване със качеството, без да повредят почистваната повърхност.


Това са някои примери на комбинация от четирите фактора:


Времето, температурата, химическото и механично действие са променливи фактори, по тази причина могат да бъдат комбинирани по различен начин в зависимост от замърсяването, повърхността за почистване както и средствата които са на разположение за поддържане на максимално качеството на почистване. Ако един от факторите намалее, трябва да се компенсира с един или повече от другите фактори за да се получи добро качество на крайния процес на почистване.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню