Полезна информация - Induhim-BG

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Полезна информация

РЕГЛАМЕНТ REACH

REACH е създаден за предоставяне на основна информация за химичните вещества и препарати, които са произведени, и по този начин да се улесни предотвратяването от химически риск. Последната и основната цел е да се защити здравето на хората и околната среда.

Това е единна система, интегрирана и съгласувана рамка за всички химикали и химически продукти. Това е система за регистрация и оценка на химическите субстанции, за да се контролира химическата индустрия да спазва нормативните изисквания. И на свой ред, една система за лицензиране и ограничаване на производството, продажбата и употребата на някои опасни продукти.
Някои от химичните вещества, които имат неприемливи рискове за хората и околната среда, следователно ще имат ограничения.
Настоящият регламент влияе различно на отделните компании, производители или вносители, както и потребители надолу по веригата и т.н.

Тук можете да намерите основна информация за регламент Reach:
http://echa.europa.eu/bg/home
https://echa.europa.eu/bg/regulations/reach/understanding-reach

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню